Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikulášská besídka se zdobením stromečku

7. 11. 2011

Sobotní den 26.11.2011 byl  pro naší obec jiný, slavnostní . Po letech byla znovu obnovená tradice. V místním pohostinství u Šuláků, za hojné účastí dětí, rodičů a v mnoha případech i prarodičů, se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti  z  J e r l o c h o v i c.

Vánočně vyzdobený sál, který byl úplně zaplněn do posledního místečka, přispěl důstojně k blížícím se Vánočním svátkům a dobré pohodě všech zúčastněných. Byla zde nadmíru příjemná atmosféra, o tom vypovídaly rozjařené tváře všech přítomných, těch nejmenších, ale i těch odrostlých  i starších občanů.  Tak jsme to všichni prožívali a po pravdě můžeme říci, že jsme zapomněli, alespoň na chvíli, na běžné lidské starosti. Byli jsme upřímně rádi, že se Mikulášská nadílka setkala s takovým ohlasem. Byl to den plný zážitků a dojmů v tom dobrém slova smyslu.

Celým programem, a ten byl vskutku pestrý, nás  nápaditě a poutavě s usměvavou tváři provázela paní Jitka Frydrychová, za zvuku reprodukované hudby pana Pavla Šimurdy, který nabídl opravdu muziku, která se líbí a dokáže zvednout ze židle nejen ty menší, ale i ty  již  odrostlejší.

Mikulášskou nadílku úspěšně zahájili ti nejmenší z  Mateřské školky v Jerlochovicích, za vedení paní  Petry Genzerové a paní Jarmily Juroškové. Poté následovalo vystoupení mladých hasiček z naší obce s vlastní zdařilou tvorbou. Také tanečnice z Dětského domova Loreta ve Fulneku, nás přišly pozdravit svým zdařilým vystoupením. Velmi pěkně a dojemně  zněly koledy v živém podání  pana učitele Maléře se svým žákem Kristiánem Stehlíkem z Jerlochovic.                              .

Po jednotlivých vystoupeních, jako svěží vítr, dorazili do sálu Mikuláš se dvěma Anděly za početného doprovodu „Čertů“ a bylo jich hned k našemu překvapení sedm a jeden vyvedenější než druhý, prý  proto, aby se na každé „hodné“dítě dostalo. A děti si toho patřičně užívaly.  Vždyť  komu se poštěstí s „Čerty“ v průběhu roku setkat . Doufáme jen , že si děti odnesly zážitky do svých domovů a i po letech budou mít na co vzpomínat. Všechny děti se nějakým způsobem  zapojily, zpívaly, recitovaly,  prvenství pak patřilo pohybu  za doprovodu rytmické hudby  a  nebylo vzácné vidět, jak i ti dříve narození se najednou rozpomenuli na svá mladá léta, zapomněli na své neduhy a mnohdy nezůstali těm hodně mladším nic dlužní. Byla to pěkná podívana.

Názorně jsme viděli, jak hudba dokáže spojovat  a nahradit i to co slovem nedokážete.

Snad, milý čtenáři, nám dáte za pravdu.

Průběh měl opravdový  spád a program se nadmíru vydařil, gradoval pak v závěru rytmem „Zumby“ za vedení zkušené předtanečnice a lektorky moderní hudby Míši Skypalové z nedalekých Tošovic , která nenechala nikoho v klidu a byl problém pak vskutku zadýchané děti zastavit  a zklidnit . Moc děkujeme všem vystupujícím za předvedený program, který se moc líbil.  Na závěr jsme se pak sešli na nádvoří u Vánočního stromku, byla to taková sváteční chvíle, kde děti spolu s rodiči zapálili prskavky a zazpívali koledy, bylo to velmi pěkné a spontánní.

Moc se nám to všem líbilo, byl to již bezprostřední dotek Vánoc. Přáli bychom si, abychom takových setkání prožívali více a tato vždy přispěla k něčemu dobrému .

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, děkujeme Vám všem, kteří jste pomáhali s přípravou a samotným průběhem „ Nadílky“.

Jitce  Frydrychové  -  která velmi přispěla k dobré náladě a spokojenosti, Janě Cabákové, která nemálo času věnovala výrobě perníčků, které jsme obdivovali a ochutnali, Květce  Stibůrkové, Martině  Koubové, Karlu Kociánovi, Pavlu Šimurdovi, Miroslavu Zlámalovi a  jeho kolektivu v hlavních a pestrých rolích pohádkových bytostí, Petru Kysučanovi, panu Šulákovi za poskytnutí sálu a vstřícnou obsluhu pracovníků restaurace, panu Jiřímu Činčalovi za velkou vstřícnost a uvolnění sálu .Zejména pak všem účinkujícím v programu. Snad prominete, že nezmíníme úplně všechny, pomoc  byla opravdu velmi široká a neradi bychom někoho opomenuli . Opravdu si vážíme každé pomoci, každého přispění .

Oceňujeme sponzorské dary od společnosti Kaumy, firmy - Petr Mořkovský, společnost -Lubkar, firmy Heinz FOOD, Dagmar Velíkové, Pavla Ševčíka, Pavla a Zdeňka Koubových , zahradnictví Bártek. Z města Fulneku od Františka Šindlera , Lumíra Šroma. Řada těchto sponzorů, ale i dalších nám pomáhala i při jiných akcích Osadního výboru a především obci  po celý letošní rok i léta předešlá .  Moc Vám, naši  podporovatelé děkujeme, vážíme si toho, že nám pomáhate a doufáme, že nám zachováte  přízeň i v nastávajícím roce - roce 2012.

 

 Vážení  občané ,  končí se rok  2011 , byl to pro naši obec rok důležitý .

Děkujeme  Vám  všem bez  rozdílů, za  pomoc  a  podporu .

             Rádi  bychom  Vám  popřáli  pevné  zdraví, pohodu  ve  Vašich  domovech 

a  spokojený  život  v našem  společném“   domově,  v  naši  obci Jerlochovice.   

 

            Přání  posíláme  také  občanům  našeho  města  i občanům  v jednotlivých obcích.

 

Vám  všem  ze  srdce  přejeme  vše  dobré ..

 

 

O s a d n í       v ý b o r    J e r l o c h o v i c e 

 

 

Všechny fotografie můžete shlédnout také na stránkách jerlochovice.rajce.idnes.cz/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elldoutty

(Ellcoxy, 5. 11. 2019 9:51)