Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze OV 3.11.2015

18. 12. 2015

OSADNÍ   VÝBOR  JERLOCHOVICE

Zápis ze schůze OV dne  3.11.2015

Hasičská zbrojnice Jerlochovice

 

Členové OV :           Předseda – Ing. Petr Mišun

Jana Cabáková, Miroslav Zlámal, Pavel Šimurda,Martina Koubová,Ludmila Bordovská, Jitka Kahajová

 

Hlavním bodem této schůze bylo schválit nové členy OV po uvolnění některých stávajících členů

- Pavla Šimurdy, Jany Cabákové, Martiny Koubové

Předseda Ing.Petr Mišun na úvod zhodnotil dosavadní činnost OV a seznámil přítomné občany Jerlochovic  s podněty, které zaslal OV Městskému úřadu
ve Fulneku a s financemi, které má osadní výbor k čerpání za minulá období. Dále vyzval přítomné občany k připomínkám a podnětům, které souvisejí s činností OV, vysvětlil možnosti využití finančních prostředků, kterými město Fulnek umožňuje disponovat a žádal o případné návrhy, jak tyto finanční prostředky v naší obci uplatnit.

Dalším bodem schůze bylo navržení nových členů OV

- Petr Valášek

- Mgr. Jan Josífko

- Bc.Krokerová  Jana

Všichni navržení členové byli všemi zúčastněnými občany Jerlochovic schváleni.

Nové navrhované složení osadního výboru  (7členů)

Ing. Petr Mišun, Mgr. Jan Josífko, Miroslav Zlámal, Jitka Kahajová, Ludmila Bordovská, Bc. Jana Krokerová